Filmujemy z Gwiazdą – ogłaszamy nabór na warsztaty filmowe

Jak co roku Ale Kino! zaprasza młodzież do udziału w warsztatach filmowych podczas festiwalu.

Serdecznie zapraszamy uczniów szkół miasta Poznania z VI i VII klas szkoły podstawowej oraz II i III klas gimnazjalnych do udziału w warsztatach Filmuj z Gwiazdą. W tym roku motywem przewodnim będzie hasło Podróż w kosmos.

Zasady:

1. Na zgłoszenia chętnych grup szkolnych czekamy do 25 października 2017.

2. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: szkola@alekino.com.

3. W zgłoszeniu prosimy o podanie następujących informacji:nazwa i adres szkoły,

  • nazwisko i imię nauczyciela zgłaszającego grupę, 
  • dane kontaktowe wraz z numerem telefonu nauczyciela,
  • pomysł scenariuszowy – pomysł na scenę do realizacji w filmie, którego motywem przewodnim będzie hasło „Podróż w kosmos” (opis w kilkunastu zdaniach),
  • liczba uczestników (grupa min. 15 osób, max. ok. 25 – 1 klasa).

4. Film realizowany będzie w konwencji kina niemego – bez dialogów (czas trwania ok. 1 min).

5. Warsztaty składać się będą z dwóch spotkań:

  • pierwsze to omówienie podstawowych etapów realizacji filmu, analiza pomysłu scenariuszowego, przygotowanie grupy do zdjęć (m.in. wybór aktorów, operatorów kamer) oraz organizacja planu filmowego na ok. 10 dni przed zdjęciami (spotkanie ma miejsce w szkole uczestników);
  • drugie to zdjęcia na planie filmowym podczas 35. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! pod opieką artystyczną profesjonalnego reżysera, aktorów oraz operatorów kamery (spotkanie ma miejsce w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu).

6. Zadaniem uczestników będzie również przygotowanie rekwizytów, kostiumów (przy wsparciu organizatora) oraz niektórych elementów dekoracji (we współpracy ze scenografem Festiwalu).

7. Terminy warsztatów Filmujemy z Gwiazdą:

  • do 25 listopada: pierwsze spotkanie w 4 wybranych na podstawie zgłoszeń grupach szkolnych (1-2 lekcje)
  • od 4 do 8 grudnia: drugie spotkanie – realizacja filmu na festiwalowym planie filmowym (4 godziny - plan filmowy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu).

8. Zrealizowane i zmontowane filmy zostaną opublikowane na stronach Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu oraz Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!

9. Koszt uczestnictwa w warsztatach: 5 zł od osoby (ucznia).

Zgłoszenia i informacje:
Anna Ostrowska
szkola@alekino.com