Kieszeń Vincenta już za nami

Tegoroczna edycja Kieszeni Vincenta odbyła się pod hasłem Dźwięki a sztuki wizualne. Do jej realizacji w części warsztatowej zaproszono osiem zespołów, w tym 5. z Polski, reprezentujące uniwersytety i uczelnie artystyczne z Poznania, Łodzi, Wrocławia, Cieszyna oraz Stowarzyszenie Aktywności Społeczno-Artystycznej Nie Po Drodze, a także 3. zespoły z zagranicznych uczelni: Ostrawy (Czechy), Preszowa (Słowacja) i Charkowa (Ukraina). Podczas warsztatów: Dobowa partytura, Bajkowy świat dźwięków, Wiosenna orkiestra, Szamański bęben, Impresje muzyczne, Rytmy sztuki, Mieszanina dźwięków, Ucho- oko-story poszukiwano nowych form mieszania dźwięków z działaniami wizualnymi. Warsztaty dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej odbywały się w dniach 5-7 maja w godzinach przedpołudniowych w parku na Cytadeli, w których wzięło udział około 800 uczestników. W godzinach popołudniowych podczas Forum dla studentów, animatorów i nauczycieli warsztaty autorskie poprowadzili Joanna Bonisławska (Wchodzę do gry!) oraz Tomasz Misiak (Morza dźwięków, archipelagi słyszenia i pusta partytura…), również w czasie Forum dr Jakub Żmudziński wygłosił esej wizualny Synteza sztuk a intermedialność, a studenci z Ostrawy przygotowali performans Śpiew ciała. 

Podsumowaniem projektu będzie publikacja, zawierająca wybrane scenariusze warsztatów, artykuły. Opracowana i wydana zostanie płyta multimedialna DVD zawierająca, zdjęcia, filmy, wybrane prezentacje wykonane przez zespoły. Komplet wydany zostanie w drugiej połowie br. Organizatorami projektu są: Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn.

Projekt finansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Poznania.

14. Kieszeń Vincenta