Ogłaszamy wyniki konkursu na projekt 22. Biennale

Na Konkurs na Projekt Wydarzenia Artystycznego Przeznaczonego dla Dzieci zgłoszono 17 prac.

Powołana przez dyrektora Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, Jerzego Moszkowicza, komisja w składzie: Agata Felikszewska-Igiel, Agnieszka Krajewska, Izabella Nowacka, Wojciech Nowak, Ewa Obrębowska, po zapoznaniu się z opiniami przesłanymi przez konsultantów: Hannę Gawrońską, Magdalenę Kreiss, dr Marzennę Wiśniewską oraz po omówieniu prac zgłoszonych na Konkurs postanowiła rekomendować dyrektorowi Centrum Sztuki Dziecka nieprzyznanie nagrody żadnemu ze zgłoszonych projektów. Jednocześnie komisja rekomendowała przyznanie wyróżnień regulaminowych trzem projektom:

- GALAKTYKA DZIECI – BLISKIE SPOTKANIA MIĘDZYPLANETARNE (autorzy - Katarzyna Zimnoch, Paweł Kleszczewski)

- EINTORWDO/ODWROTNIE (autorka - Maria Żynel)

- W STRONĘ…(autorzy - Kolektyw Holobiont)

Dyrektor Centrum uwzględnił w pełni rekomendacje komisji i potwierdził je stosowną decyzją.

Autorzy projektów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostaną w osobnej wiadomości poproszeni o uzupełnienie zgłoszonych wniosków oraz poinformowani o terminach i trybie dalszego postepowania. Zostaną również zaproszeni do udziału w organizowanym przez Centrum Mityngu Artystów w dniu 27 października (udział obligatoryjny) oraz w Obserwatorium Sztuki dla Dziecka w dniach 25-26 października.

Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i trud włożony w przygotowanie aplikacji i mamy nadzieję, że być może w kolejnych edycjach uda nam się nawiązać współpracę.