Podsumowanie 13. Kieszeni Vincenta

Publikacja stanowi podsumowanie 13. edycji Kieszeni Vincenta – Wspomaganie rozwoju, Poznań 2014 organizowanej przez Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu i Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne Magazyn. Wydana została w języku polskim i angielskim, zawiera: tekst prof. Eugeniusza Józefowskiego Wspomaganie rozwoju przez doświadczanie sztuki, a także 10 scenariuszy warsztatów dla dzieci i młodzieży, zrealizowanych w maju w parku na Cytadeli, przez zaproszone zespoły studentów wraz z opiekunami z Polski, Czech i Ukrainy; 12 scenariuszy warsztatów wybranych z nadesłanych propozycji; 5 scenariuszy warsztatów poprowadzonych przez zaproszonych artystów pedagogów ze studentami biorącymi udział w projekcie i animatorami sztuki (prof. Marcin Berdyszak, prof. Eugeniusz Józefowski, Monika Goetzendorf-Grabowska, dr Beata Marcinkowska i Krzysztof Dziemian). Całość zamyka tekst dr Beaty Marcinkowskiej Tu i teraz. Publikacja jest bogato ilustrowana barwnymi fotografiami. Na załączonej płycie DVD znajdują się filmy z przebiegu warsztatów, fotografie i publikacja w wersji elektronicznej.

Publikacja dostępna jest bezpłatnie. Zamówienia należy kierować na adres twieczorek@csdpoznan.pl.

Całość można również pobrać w pliku PDF.