Rusza nabór projektów na 16. Kieszeń Vincenta

Tegoroczna edycja Międzynarodowych Warsztatów Niepokoju Twórczego Biennalowa Kieszeń Viincenta zaprasza od 8 do 12 maja.

Kieszeń Vincenta to kompleksowy, unikatowy projekt zajmujący się wieloma obszarami obecności sztuk wizualnych w edukacji artystycznej, upowszechniający nowoczesne metody pracy z dziećmi, młodzieżą oraz dorosłymi. To otwarta przestrzeń do aktywnego i twórczego działania uczestników. Można tu, więc odkryć w sobie nowy talent czy wykształcić zamiłowanie do różnych form aktywności – od działań werbalnych, performatywnych do instalacji. Corocznie projekt zawiera wprowadzające hasło, wywołujące nowe inspiracje. Zamierzeniem jest poszukiwanie i praktyczne wdrożenie w obszarze sztuk wizualnych nowych propozycji artystycznych wspomagających rozwój uczniów, nauczycieli i animatorów. Celem projektu jest też prezentacja i wykreowanie atrakcyjnych propozycji, wprowadzających nowatorstwo, ale i też odwołujące się do tradycji i dokonań artystycznych w różnych dziedzinach oraz twórcze ich rozwijanie. 

Trzy kolejne edycje Kieszeni Vincenta nawiązywać będą do cech trójpodziału utworów literackich.

Nie będą to analogie bezpośrednio odwołujące się do przestrzeni literackiej. Stanowić będą, bowiem swoiste nawiązanie kolejno do: śmiechu (dramat – komedia), wewnętrznych przeżyć i uczuć oraz przekonań (liryka), a także do aktu tworzenia będącego próbą obiektywnej interpretacji zdarzeń, zjawisk, realiów dnia codziennego (epika).

W 2017 roku Kieszeń Vincenta dedykowana będzie zjawisku śmiechu i jego skojarzeniom. Działania zostały zaprojektowane z myślą o starszych grupach przedszkolnych oraz o dzieciach i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych. Forma realizacji przygotowanych propozycji oparta powinna być o triadę: obraz – ruch – dźwięk, modulowaną i zestawianą w ramach potrzeb konkretnych koncepcji.

Założenia projektu do pobrania TUTAJ.

W imieniu organizatorów 16. edycji Kieszeni Vincenta, Poznań 2017, zapraszamy wszystkich zainteresowanych profesorów, wykładowców, przedstawicieli stowarzyszeń, studentów uczelni artystycznych, pedagogicznych oraz uniwersytetów z kraju i z zagranicy do udziału w projekcie. Zwracamy się z prośbą o wytypowanie zespołu, który będzie reprezentował Państwa uczelnię/organizację w naszym projekcie. W skład zespołu powinny wchodzić maksymalnie cztery osoby (jeden pracownik naukowy/artysta – opiekun merytoryczny oraz trzech studentów).

Każdy zespół prosimy o nadesłanie jednego projektu warsztatowego dla każdej grupy wiekowej:

· dzieci (starsza grupa przedszkolna od 6 do 7 lat, około 20 osób).

· dzieci ze szkół podstawowych (grupa wiekowa od 8 do 12 lat, liczba uczestników - około 25 osób).

· młodzież gimnazjalna (grupa wiekowa od 13 do 15 lat, liczba uczestników - około 25 osób).

Prosimy, aby projekty warsztatów tematycznie i problemowo nawiązywały do tekstu wprowadzającego „Do śmiechu” przygotowanego przez zespół realizujący projekt. Wybrany scenariusz w całości umieszczony zostanie w publikacji 16. Międzynarodowe Warsztaty Niepokoju Twórczego Biennalowa Kieszeń Vincenta wraz z dokumentacją fotograficzną i filmową.

Z nadesłanych scenariuszy zespół realizujący projekt dokona także wyboru innych scenariuszy, do w.w. publikacji, które nie będą realizowane podczas Biennalowej Kieszeni Vincenta.

Projekty prosimy nadsyłać do 10 marca 2017 roku.

Spośród nadesłanych projektów, w terminie do 15 marca 2017 r. wybrane zostaną propozycje, które realizowane będą w ramach Biennalowej Kieszeni Vincenta 2017.

Projekty powinny zawierać:

1. Scenariusze warsztatów w języku polskim lub angielskim: około 2200 2500 znaków ze spacjami (w dokumencie Word, Times New Roman, 12 punktów).

2. Krótki opis działań: (około 1000 znaków ze spacjami) informujących – zachęcających nauczyciela (opiekuna) do zgłoszenia klasy na proponowane zajęcia (w dokumencie Word, Times New Roman, 12 punktów).

3. Spis potrzebnych materiałów i narzędzi do przeprowadzenia jednego warsztatu dla około 25 uczestników.

4. Ankietę zgłoszeniową wypełnianą indywidualnie przez każdą osobę z danej grupy oraz fotografię własną lub całego zespołu.

Wzór ankiety do pobrania TUTAJ.

Warsztatom, które realizowane będą w dniach 9 – 11 maja towarzyszyć będzie Forum w godzinach popołudniowych. Spotkania odbywać się będą na Scenie Wspólnej, ul. Brandstaettera 1

· 8 maja godz. 20.00 – otwarcie wystaw

· 9 - 11 maja w godz. 10–12.30 warsztaty twórcze dla szkół

· 9 - 10 maja w godz. 17.00 – 20.00, prezentacje, warsztaty twórcze dla zespołów i nauczycieli

· 11 maja w godz.17.00 – 20.00, prezentacje i podsumowanie.

Oficjalnym językiem Forum będzie język polski (symultanicznie tłumaczony na j. angielski).

Zapewniamy: nocleg (ze śniadaniem), honorarium, obiady (pozostałe posiłki we własnym zakresie, nie zwracamy kosztów podróży).

Zakwaterowanie gości i studentów: od poniedziałku 8 maja, od godziny 14.00

Projekty wraz ankietą prosimy nadsyłać do 10 marca 2017 r. na adresy:

e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl oraz e-mail: wnowak@csdpoznan.pl

Szczegółowy program imprezy i zaproszenie prześlemy w terminie do 3 kwietnia 2017 roku.

Organizatorzy projektu:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Stowarzyszenie Artystyczno-Edukacyjne MAGAZYN

Partnerzy:

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Oddział Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu

Wszelkie pytania dotyczące projektu prosimy kierować

e-mail: tadeusz.wieczorek@wp.pl

e-mail: wnowak@csdpoznan.pl