Wielka przygoda z filmem po raz 22.

Nie lada gratka dla miłośników kina, którzy chcą poznać tajniki pracy nad filmem od kulis. Rozpoczynamy nabór na warsztaty!

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu zaprasza do udziału w projekcie edukacyjno-artystycznym „Wielka przygoda z filmem” adresowanym do klas, kół lub grup filmowych i teatralnych, uczniów gimnazjów i szkół średnich,  zainteresowanych realizacją, pod opieką artystyczną znanych polskich reżyserów, autorskiej etiudy filmowej o charakterze fabularnym lub dokumentalnym.
Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza, poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Rolą opiekuna artystycznego jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do realizacji pomysłu. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują uczniów do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnej produkcji filmowej i telewizyjnej.
Zajęcia umożliwiają grupie najzdolniejszej młodzieży poznanie podstaw warsztatu, techniki i technologii realizacji filmu, pozwalając im na samodzielne kontynuowanie swoich zainteresowań indywidualnie lub w amatorskich klubach filmowych.
Dotychczas warsztaty prowadzili m.in.: Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Stanisław Jędryka, Katarzyna Kasica,  Krystyna Krupska-Wysocka, Stanisław Lenartowicz, Dorota Latour, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki.
Projekt w 2015 rokiem został objęty patronatem Stowarzyszenia Filmowców Polskich.
Udział w projekcie jest dla uczestników bezpłatny. Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu – organizator wydarzenia, jako instytucja budżetowa miasta Poznania dysponuje ograniczonymi środkami, dlatego prosimy o deklarację minimalnego wsparcia realizacji filmu, np. pokrycie kosztów transportu i wyżywienia uczestników oraz zabezpieczenie drobnych elementów scenografii rekwizytów i kostiumów.
Do uczestnictwa w projekcie zaprosimy 1-2 grupy filmowe, które wyłonimy na podstawie oceny „pakietu zgłoszeniowego”, zawierającego dane grupy  ilość osób, wiek, szkoła, krótkie cv opiekuna pedagogicznego, dane adresowe i kontaktowe) oraz krótką informację - dlaczego chcemy brać udział w warsztatach filmowych i jaki film pragniemy zrealizować. W projekcie wezmą także udział grupy „dzieci i młodzieży specjalnej troski” (nabór kierowany).
Decyzja o zaproszeniu do udziału w warsztatach zapadnie po spotkaniu – rozmowie koordynatora projektu z uczestnikami i opiekunem.

Oprócz zdjęć i zajęć montażowych, spotkania warsztatowe odbędą się na terenie szkoły, według następującego harmonogramu:
1.    grudzień 2015/ styczeń 2016 – spotkanie organizacyjno-kwalifikacyjne (2 godziny),
2.    luty, marzec, kwiecień – etap scenariuszowy (napisanie scenariusza i scenopisu), przeprowadzenie castingu i próby aktorskie, omówienie przygotowania planu zdjęciowego (3 warsztaty z opiekunem artystycznym, po 4-6 godzin)
3.    maj, czerwiec – etap zdjęciowy – 1 spotkanie z operatorem kamery – warsztat operatorsko realizacyjny, 2-3 godzin oraz 3 dniowy plan zdjęciowy - realizowany 2 kamerowo (możliwość operowania 2 kamerą przez uczestników) z reżyserem i profesjonalnym operatorem po 5-7 godzin,
4.    wrzesień, październik, listopad – etap montażowy (montaż i udźwiękowienie filmu) z opiekunem artystycznym i montażystą,  1-2 warsztaty).
5.    grudzień 2016 – zakończenie projektu uroczystym pokazem podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino! w Poznaniu. Etiudy mogą brać udział w amatorskich konkursach filmowych w kraju i zagranicą.
Prace nad filmem są kontynuowane pomiędzy spotkaniami warsztatowymi drogą poczty elektronicznej i na specjalnie utworzonych grupach na Facebooku.

Warunki naboru grup warsztatowych:
1.    w projekcie mogą uczestniczyć grupy z gimnazjów i szkół średnich miasta Poznania i jego najbliższych okolic,
2.    w imieniu zainteresowanych uczestnictwem w projekcie, deklarację zgłaszają opiekunowie z ramienia szkoły, instytucji itp.,
3.    zgłoszenie powinno być podpisane przez opiekuna oraz zawierać niezbędne dane kontaktowe (nazwa i adres szkoły/instytucji, nazwisko opiekuna pedagogicznego, nr tel., e-mail),
4.    deklaracja powinno zostać nadesłana lub dostarczona na adres Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu do 31 stycznia 2016, o zakwalifikowaniu powiadomimy na początku lutego 2016,
5.    zgłoszenie traktujemy jako wstępną deklarację uczestnictwa w projekcie,
6.    opiekunowie z ramienia szkoły/instytucji sprawują opiekę nad uczestnikami podczas warsztatów, nadzorują i koordynują zadania wyznaczone przez opiekuna artystycznego oraz przyjmują odpowiedzialność materialną w przypadku wypożyczenia sprzętu i kamer wideo z Centrum,

UWAGA UWAGA! Przedłużamy termin termin zgłoszeń do Wielkiej Przygody do końca stycznia 2016 roku. Jeżeli to możliwe, prosimy o uwzględnienienie w propozycjach scenariuszy filmu temat przewodni 21. Biennale Sztuki dla Dziecka - Twarze uśmiechu. Śmiesznie i mądrze.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian ilości grup uczestniczących w projekcie. Ostateczna decyzja o uczestnictwie grupy zapadnie po spotkaniu koordynatora projektu z uczniami i opiekunem pedagogicznym na początku grudnia br.

Filmy z poprzedniej edycji można zobaczyć tu

Więcej o projekcie

Zdjęcia z poprzednich edycji

Szczegółowych informacji o warsztatach udziela koordynator projektu:
Marian Suchanecki
tel. 061 64 64 486, 0-503 108 159
msuchanecki@alekino.com
Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu
ul. św. Marcin 80/82
61-809 Poznań
III piętro, p.333