Klub przy Wspólnej

       REGULAMIN KLUBU PRZY WSPÓLNEJ

  1. Organizatorem projektu pod nazwą Klub przy Wspólnej  jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu.
  2. Klub przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych , dopuszcza się również uczestnictwo uczniów klas 3 szkół gimnazjalnych.
  3. Uczestnictwo w działaniach Klubu jest dobrowolne i dotyczy zajęć pozaszkolnych.
  4.  Warunkiem przystąpienia do Klubu jest złożenie poprawnie wypełnionej karty zgłoszenia i podpisanej przez rodziców (opiekunów prawnych) zgody na udział w projekcie.
  5. Członkowie Klubu otrzymują Kartę Klubową w formie identyfikatora. Karta jest ważna przez jeden rok szkolny.
  6. Możliwe jest przedłużenie Karty Klubowej na kolejny rok szkolny. O przedłużeniu Karty decyduje przede wszystkim udział i aktywność w działaniach Klubu.
  7. Wszyscy członkowie Klubu zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Centrum Sztuki Dziecka, dostępnego na stronie internetowej www.csdpoznan.pl
  8. W czasie trwania zajęć członkowie Klubu są pod opieką koordynatora projektu.
  9. Członkowie Klubu powołują Radę Programową w skład której wchodzi koordynator projektu od 2 do 6 członków Klubu. Kompetencje Rady określa organizator projektu.

Do pobrania:

 

KALENDARIUM 2016
LUTY

Spotkanie inaugurujące 9 lutego 2015 o godz. 17.30.

5.02 – spektakl w Teatrze Polskim  „Granica”- spotkanie na temat spektaklu we wtorek o 15.00 w Teatrze Polskim – prowadząca Paulina Skorupska.

6.02 – udział w gościnnym spektaklu  „Gęś, śmierć i tulipan” Teatru Baj z Warszawy. Spotkanie z aktorami.

7.02 - udział w spektaklu dyplomowym Studia STA „Pudełka” w Teatrze Nowym.

16.02 – udział w spotkaniu z Ignacym Karpowiczem w Teatrze Polskim, prowadzenie prof. P. Czapliński – Boskie narracje.

18.02 – spektakl w Teatrze Polskim ‘Krakowiacy i górale”- dyskusja.

Próby wznowieniowe Sceny Czytanej dla Młodzieży, reżyseria Dorota Abbe.

MARZEC

Udział w wybranych spektaklach Festiwalu Teatralnego Marcinek 2016 od 11 do 13.03.

Udział w spektaklu „Molier” w Teatrze Animacji, spotkanie z aktorami 11 lub 12 .03.

20.03 – udział w spektaklu gościnnym „Sam, czyli przygotowanie do życia w rodzinie” Teatru Lalek z Wrocławia, spotkanie z aktorami.

Udział w spektaklu dyplomowym studia aktorskiego STA.

Udział w spektaklu w Teatrze Polskim – dyskusja.

21.03 – próba generalna Sceny Czytanej

22.03 – wznowienie Sceny Czytanej dla Młodzieży

Spotkania.

Udział w wykładzie w Teatrze Polskim – historia teatru.

KWIECIEŃ

Udział w wybranym spektaklu Teatru Nowego .

Udział w wykładzie w Teatrze Polskim – historia teatru.

4.04 o godz. 18.00 – Scena Czytana – „Hieronim„ Thilo Refferta, dyskusja prowadzona przez dr K. Cicheńskiego.

Udział w wybranym spektaklu w Teatrze Polskim w zależności od repertuaru).

24.04 o godz. 13.00 – Udział w premierze na Scenie Wspólnej – „Nina i Paul”.

Spotkania.

MAJ

Udział w wybranym spektaklu w Teatrze u Przyjaciół lub w Teatrze Wielkim, Teatrze Tańca (w zależności od repertuaru). Spotkanie z aktorami.

Spektakl w Teatrze Polskim połączony z dyskusją.

Udział w wykładzie w Teatrze Polskim – historia teatru.

Teatr Polski „Bliscy nieznajomi” – możliwość zgłoszenia się do wolontariatu.

Spotkania.

CZERWIEC

Festiwal Teatralny Malta – udział w wybranym wydarzeniu.

Udział w wybranych spektaklach Festiwalu Młoda Malta.

Udział w spektaklu w Teatrze Polski połączony z dyskusją.

Udział w wykładzie w Teatrze Polskim – historia teatru.

Spotkania.