Letnie Pogotowie Sztuki

Letnie Pogotowie Sztuki to twórcze warsztaty dla dzieci organizowane w okresie wakacji, w lipcu i sierpniu. Twórcze warsztaty to doskonały pomysł na kreatywne i pomysłowe spędzanie wolnego czasu, zwłaszcza dla dzieci, które podczas wakacji pozostają w mieście. W zajęciach biorą udział domy kultury, świetlice socjoterapeutyczne, szkoły oraz indywidualni uczestnicy. Każdego roku projekt obejmuje około 30 spotkań z różnymi artystami i animatorami, w trakcie których dzieci mają okazję do kreatywnej wypowiedzi plastycznej, literackiej i parateatralnej. W każdym spotkaniu bierze udział około 25-30 dzieci. Zajęcia prowadzą artyści związani z Centrum Sztuki Dziecka i ze Stowarzyszeniem Artystyczno-Edukacyjnym Magazyn. Celem zajęć jest tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci i młodzieży, stymulowanie twórczego rozwoju i odczuwania piękna. Letnie Pogotowie Sztuki to wykorzystanie sztuki, aktywności artystycznej jako źródła zabawy i radości, nowych doświadczeń oraz satysfakcji.

 

KURATOR

Tadeusz Wieczorek, twieczorek@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 77

 

PROGRAM

Warsztaty odbywają się w okresie wakacji letnich (lipiec, sierpień).

Galeria: 

17. Letnie Pogotowie Sztuki