Warsztaty kompozytorskie

Warsztaty organizowane są corocznie od 2008 roku w celu zainteresowania młodych kompozytorów twórczością dla dzieci i pozyskania nowych utworów do cyklu koncertowego Muzyka i zabawa. Organizatorom chodzi przede wszystkim o powstanie takich utworów, które będą miały nowatorską formę i będą mogły być wykonywane z udziałem dziecięcej publiczności. Co roku poszerza się krąg osób zainteresowanych udziałem w tych spotkaniach, w 2010 roku oprócz kompozytorów wzięli w nich udział animatorzy sztuki, a w 2011-tym także wykonawcy muzyki współczesnej. Zmienia się też forma i warsztatowi wykładowcy. Byli nimi kompozytorzy: Lidia Zielińska, Tadeusz Wielecki, Jarosław Siwiński, a także animatorzy sztuki: Aleksandra Chomicz i Antonio Xavier oraz psycholog Paula Stasiakiewicz.

KURATOR

Hanna Gawrońska, hgawronska@csdpoznan.pl, tel. 61 646 44 75, 61 646 53 01