Wielka Przygoda z Filmem

W mającym już ponad 20 lat projekcie pracują wybitni reżyserzy, z legendarnym Stanisławem Jędryką włącznie, którzy lubią spotykać się i pracować z dziećmi. W powstających od scenariusza do premiery kilkuminutowych obrazach brzmią problemy, z którymi młodzi twórcy borykają się na co dzień w rodzinie i w szkole. I o to chodzi. Kino, które znają, ma charakter przede wszystkim rozrywkowy. Chcemy, aby zobaczyli, że może być także miejscem ważnej rozmowy. Założeniem warsztatów jest aktywne uczestnictwo uczniów na wszystkich etapach powstawania filmu, od pomysłu do realizacji, od scenariusza poprzez plan filmowy do montażu. Uczestnicy wybierają temat filmu, piszą scenariusz, rozdzielają między siebie niezbędne do powstania filmu funkcje. Warsztaty filmu animowanego pozwalają uczniom na poznanie podstawowych zasad animacji filmowej, poszerzając umiejętności wykorzystania wiedzy i technik z zakresu sztuk plastycznych w innych dziedzinach twórczości artystycznej. Zajęcia stanowią praktyczną formę poszerzenia i uzupełnienia szkolnej edukacji filmowej, a zarazem przygotowują uczniów do samodzielnej i krytycznej analizy oraz interpretacji różnorodnej produkcji filmowej i telewizyjnej.

Dotychczas warsztaty prowadzili m.in.: Tomasz Dettloff, Jacek Filipiak, Mikołaj Haremski, Stanisław Jędryka, Krystyna Krupska-Wysocka, Dorota Latour, Stanisław Lenartowicz, Igor Mołodecki, Jerzy Moszkowicz, Krzysztof Nowak-Tyszowiecki, Michał Rosa, Wiktor Skrzynecki i Katarzyna Kasica.

KURATOR 

Marian Suchanecki, msuchanecki@alekino.com, tel. 61 646 44 86

PROGRAM

Warsztaty filmowe realizowane są przez cały rok szklony w zamkniętych grupach. Szersze informacje: Marian Suchanecki, msuchanecki@alekino.com, tel. 61 646 44 86.

Filmy z poprzednich edycji warsztatów